* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Radio- och tv-avgift

 

Svenska

Alla som har tv-mottagare ska enligt
svensk lag betala radio- och tv-avgift till Radiotjänst.
Tack vare radio- och tv-avgiften kan Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio göra
program som inte påverkas av företag eller politiker.
Det kallas public service, radio och tv i allmänhetens
tjänst, och ger dig allt från nyheter och dokumentärer
till underhållning och utbildning.

Som tv-mottagare räknas utrustning som är
avsedd för att ta emot tv-sändningar. Exempel på
tv-mottagare är tv, video, dator med tv-kort,
inspelningsbar dvd och digitalbox. Hyr du bostad där
det finns tv-mottagare är det du som ska betala radio-
och tv-avgiften. Avgiften ingår inte i abonnemanget
för kabel-, satellit- eller digital-tv. Det spelar heller
ingen roll vilka kanaler du tittar på eller om du hyr,
äger eller lånar tv:n, alla som har tv-mottagare
ska vara med och betala till public service.

Har du tv-mottagare anmäler du det enklast
genom att sms:a NY följt av ditt personnummer
till 720 80 eller på www.radiotjanst.se. Du kan också
ringa till vår kundtjänst 0771-91 00 04 eller skriva
till Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 Kiruna.

Tack för att du betalar din radio- och tv-avgift!

Tigrinska - ትግርኛ

ተቐባሊ - ዘለዎ ብ፡ ብመሰ ሽወደን ሎት
ራድዮ ራድዮን ተለ ቭጅን ግብሪ ኸፍል ለዎ። ሳ ራድዮን ተለ
ቭጅን ግብሪ ተለ ቭጅን ሽወደን ራድዮ ሽወደን ራድዮ ምህ ቲ ሽወደን
ብዘ ትካላትን ፖለ ታት ጽልዋ መደ ብራ ይኽእ
ህዝባዊ ኣ ሎት ራድዮን ተለ ቭጅን ሎት
ሓፋሽ ይብሃ ል፡ ንዓኻ ዜናን ሰነ ዳዊን ( ኩመን ታዊ ) ክሳብ መዘ
ምህ ታዊ መደ ቕርበልካ።

ተቐባሊ - ዝሕሰ ብ፡ ምቕ ፈነ ተለ ቭጅን ጠቕ መሳ
እዩ። ብነ ይ ተቐባሊ - ቪጅን ቪድዮ
-ካርድ ዘለዋ ምፕዩ ትቀድሕ ትኽእ ል ዲቪዲን ዲጂታልቦ እየን።

ተቐባሊ - ዘለዎ እንተ ተኻሪ ኻ፡ ራድዮን ቲቪን ግብሪ ንስኻ
ኸፍ ሎ። ይ ካበል - ተላ ይት - ዲጂታል - ዝኽፈል ወር ሓዊ
ኽፍሊት ይኣ ቱን እዩ። ኣየናይ መስ መር ተለ ቭጅን ምት ተለ
ቭጅን ተኻሪ ኻያ ዲኻ፣ ውን ተለ ሕካ ይ ብዘ ድስ
ተቐባል - ውን ንናይ ህዝባዊ ሎት ምኽፋ ክሳተፍ ለዎ።

ተቐባሊ - እንተ ሎካ ብቐ ሊሉ . ተለ ፎን 720 80 NY
ኢልካ ዒብካ ናትካ ውል ዊ መለ ቁጽሪ (ፐር ሾን መር )
(sms) ብምስ መዝ ምኡ'ውን ብ ኣ ሎት ሚል
0771-91 00 04
ብምድዋ Radiotjänst i Kiruna AB
981 80 Kiruna
ደብዳቤ ብምጽ ሓፍ

ራድዮን - ቲቪን ግብሪ ብምኽፋ መስ

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige