* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Radio- och tv-avgift

 

Svenska

Alla som har tv-mottagare ska enligt
svensk lag betala radio- och tv-avgift till Radiotjänst.
Tack vare radio- och tv-avgiften kan Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio göra
program som inte påverkas av företag eller politiker.
Det kallas public service, radio och tv i allmänhetens
tjänst, och ger dig allt från nyheter och dokumentärer
till underhållning och utbildning.

Som tv-mottagare räknas utrustning som är
avsedd för att ta emot tv-sändningar. Exempel på
tv-mottagare är tv, video, dator med tv-kort,
inspelningsbar dvd och digitalbox. Hyr du bostad där
det finns tv-mottagare är det du som ska betala radio-
och tv-avgiften. Avgiften ingår inte i abonnemanget
för kabel-, satellit- eller digital-tv. Det spelar heller
ingen roll vilka kanaler du tittar på eller om du hyr,
äger eller lånar tv:n, alla som har tv-mottagare
ska vara med och betala till public service.

Har du tv-mottagare anmäler du det enklast
genom att sms:a NY följt av ditt personnummer
till 720 80 eller på www.radiotjanst.se. Du kan också
ringa till vår kundtjänst 0771-91 00 04 eller skriva
till Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 Kiruna.

Tack för att du betalar din radio- och tv-avgift!

Hindi - हिन्दी

प्रयेक यिक्त िजसके पास टेलीिवज़न िरसीवर हैउसे
Radiotjänst को एक रेिडयो और टीवी शु क देना पड़ता है।
रेिडयो और टीवी शु क की बदौलत, Sveriges Television (SVT),
Sveriges Radio
और Sveriges Utbildningsradio
(
शैक्षिणक ोडकािटंग, UR) ऐसे कायक्रमर् बना पाते हजो
कंपिनय या राजनेताओं से प्रभािवत नहीं होते ह। इसे सावजिनक
र् सेवा, आम जनता की सेवा म रेिडयो और टीवी, कहा जाता है,
और यह आपको समाचार और डॉक्यू मटरी से लेकर मनोरंजन
और िशक्षा तक हर चीज़ प्रदान करता है।

सभी उपकरण िज टेलीिवज़न ोडकाट प्रात करने
के िलए बनाया गया हैटेलीिवज़न िरसीवर माने जाते ह
''टेलीिवज़न िरसीवर'' शािमल ह: टीवी, वीसीआर, कंयू टर
िजसम टीवी काडर् हो, डीवीडी लेयर चनलै सेलेक्टर सिहत और
िडिजटल टीवी िरसीवर। अगर आप िकसी िकराये के मकान
रहते हिजसम टेलीिवज़न िरसीवर लगा है, तो आपको
रेिडयो और टीवी शु क का भगतान ु करना होगा। यह शु
केबल या सटैेलाइट टीवी के िलए वसलू े जाने वाले शु
समािहत नहीं है।

आप कौन-से चैनल देखते ह, या अगर आप टीवी िकराये पर
लेते ह, खरीदते हया मांगकर लाते ह, इससे कोई फकर् नहीं
पड़ता, िजस िकसी के पास टीवी िरसीवर हैउसे सावजिनक र् सेवा
के िलए भगतान ु करना होगा।

आपके टेलीिवज़न िरसीवर को पंजीकृत करवाने का सबसे
आसान तरीका हैNY के बाद अपना यिक्तगत पहचान नंबर िलखकर
720 80 पर टेक्ट सदं ेश भेजना या www.radiotjanst.se पर
पंजीकरण करवाना। आप 0771-91 00 04 पर हमारी ग्राहक सेवा को
कॉल कर सकते हया Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 Kiruna
पर पत्र िलख सकते ह

अपने रेिडयो और टीवी शु क का भु गतान करने के िलए
आपका ��यवाद!

På grund av tekniska problem
visas texten på hindi inte helt riktigt.
Du kan istället se texten tydligare här
(pdf-dokument från Radiotjänsts webbplats).

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige