* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Radio- och tv-avgift

Radio and TV fee

 

Svenska

Alla som har tv-mottagare ska enligt
svensk lag betala radio- och tv-avgift till Radiotjänst.
Tack vare radio- och tv-avgiften kan Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio göra
program som inte påverkas av företag eller politiker.
Det kallas public service, radio och tv i allmänhetens
tjänst, och ger dig allt från nyheter och dokumentärer
till underhållning och utbildning.

Som tv-mottagare räknas utrustning som är
avsedd för att ta emot tv-sändningar. Exempel på
tv-mottagare är tv, video, dator med tv-kort,
inspelningsbar dvd och digitalbox. Hyr du bostad där
det finns tv-mottagare är det du som ska betala radio-
och tv-avgiften. Avgiften ingår inte i abonnemanget
för kabel-, satellit- eller digital-tv. Det spelar heller
ingen roll vilka kanaler du tittar på eller om du hyr,
äger eller lånar tv:n, alla som har tv-mottagare
ska vara med och betala till public service.

Har du tv-mottagare anmäler du det enklast
genom att sms:a NY följt av ditt personnummer
till 720 80 eller på www.radiotjanst.se. Du kan också
ringa till vår kundtjänst 0771-91 00 04 eller skriva
till Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 Kiruna.

Tack för att du betalar din radio- och tv-avgift!

Engelska - English

Under Swedish law, anyone who has a TV receiver
must pay a radio and TV fee to Radiotjänst. Thanks to
the radio and TV fee, Sveriges Television (SVT),
Sveriges Radio (SR) and Sveriges Utbildningsradio
(UR, educational broadcasting) can produce programmes
that are not influenced by companies or politicians.
This is known as public service radio and TV,
and it provides you with everything from news and
documentaries to entertainment and education.

The term "TV receiver" covers equipment that
is designed to receive TV broadcasts. Examples of
TV receivers are televisions, video recorders, computers
with
TV cards, recordable DVD players and digiboxes.
If you live in rented accommodation where there is
a TV receiver, you are responsible for paying the radio
and TV fee. The fee does not include any subscription
for cable, satellite or digital TV. It does not matter
which channels you view or whether you rent, own
or borrow the TV, everyone who has a TV receiver
must pay for public service broadcasting.

If you have a TV receiver, the easiest way to
register is to send a text message to 720 80 with
the text "NY" followed by your personal ID number,
or you can go to www.radiotjanst.se. You can also call
our Customer Service on 0771-91 00 04 or write to
Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 Kiruna.

Thank you for paying your radio and TV fee!

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige