* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Mer information

Más información

 

Svenska

www.informationsverige.se

Samhällsinformation till nyanlända invandrare
och flyktingar. Informationen är översatt till: arabiska,
dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.
Du kan även ladda ner boken Om Sverige, som
finns översatt till flera språk.

www.sweden.se

Fakta och artiklar om Sverige på: engelska, franska,
tyska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska

www.dinsakerhet.se

Information om hur du kan förebygga olyckor och vad
du kan göra i krissituationer. Information finns på 66 språk!
(Google Översätt)

www.8sidor.se

Nyheter på lätt svenska.

http://sverigesradio.se/International

Nyheter på flera olika språk.

Spanska, Español

www.informationsverige.se

Información sobre la sociedad sueca para inmigrantes
y refugiados recién llegados. La información está
traducida a los siguientes idiomas: árabe, darí, inglés,
persa, somalí y tigriña. También puedes descargar el libro
Acerca de Suecia, que ha sido traducido a varios idiomas.

www.sweden.se

Datos y artículos sobre Suecia en inglés, francés,
alemán, español, ruso, chino y árabe

www.dinsakerhet.se

Información sobre cómo prevenir accidentes y
qué hacer en casos de emergencia. Esta información se
encuentra disponible en 66 idiomas. (Traductor Google)

www.8sidor.se

Noticias en sueco fácil.

http://sverigesradio.se/International

Noticias en varios idiomas diferentes.

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige