* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Mer information

Дополнительная информация

 

Svenska

www.informationsverige.se

Samhällsinformation till nyanlända invandrare
och flyktingar. Informationen är översatt till: arabiska,
dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.
Du kan även ladda ner boken Om Sverige, som
finns översatt till flera språk.

www.sweden.se

Fakta och artiklar om Sverige på: engelska, franska,
tyska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska

www.dinsakerhet.se

Information om hur du kan förebygga olyckor och vad
du kan göra i krissituationer. Information finns på 66 språk!
(Google Översätt)

www.8sidor.se

Nyheter på lätt svenska.

http://sverigesradio.se/International

Nyheter på flera olika språk.

Ryska, Русский

www.informationsverige.se

Информация о жизни в Швеции для новоприбывших
иммигрантов и беженцев. Информация переведена на
следующие языки: арабский, дари, английский,
персидский, сомалийский и тигринский. Также вы
можете скачать брошюру «О Швеции», переведенную
на большее число языков.

www.sweden.se

Сведения и статьи о Швеции на следующих языках:
английском, французском, немецком, испанском, русском,
китайском и арабском.

www.dinsakerhet.se

Информация о том, как можно предотвратить несчастные
случаи и как следует действовать в кризисных ситуациях.
Информация имеется на 66 языках! (
Google Translate)

www.8sidor.se

Новости на адаптированном шведском языке.

http://sverigesradio.se/International

Новости на нескольких языках.

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige