* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Mer information

Informaţii suplimentare

 

Svenska

www.informationsverige.se

Samhällsinformation till nyanlända invandrare
och flyktingar. Informationen är översatt till: arabiska,
dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.
Du kan även ladda ner boken Om Sverige, som
finns översatt till flera språk.

www.sweden.se

Fakta och artiklar om Sverige på: engelska, franska,
tyska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska

www.dinsakerhet.se

Information om hur du kan förebygga olyckor och vad
du kan göra i krissituationer. Information finns på 66 språk!
(Google Översätt)

www.8sidor.se

Nyheter på lätt svenska.

http://sverigesradio.se/International

Nyheter på flera olika språk.

Rumänska, Română

www.informationsverige.se

Informații sociale pentru imigranții nou-sosiți și refugiați.
Aceste informații sunt traduse în arabă, dari, engleză,
persană, somaleză și tigrinya. Puteți descărca, de asemenea,
cartea despre Suedia, tradusă în mai multe limbi.

www.sweden.se

Informaţii și articole despre Suedia în engleză,
franceză, germană, spaniolă, rusă, chineză și arabă.

www.dinsakerhet.se

Informații cu privire la modul prevenirii accidentelor
și cum să procedaţi în situații de urgență. Informațiile sunt
disponibile în 66 de limbi! (Google Translate)

www.8sidor.se

Ştiri în suedeză uşor de înţeles.

http://sverigesradio.se/International

Ştiri în diverse limbi.

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige