* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Mer information

Dodatkowe informacje

 

Svenska

www.informationsverige.se

Samhällsinformation till nyanlända invandrare
och flyktingar. Informationen är översatt till: arabiska,
dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.
Du kan även ladda ner boken Om Sverige, som
finns översatt till flera språk.

www.sweden.se

Fakta och artiklar om Sverige på: engelska, franska,
tyska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska

www.dinsakerhet.se

Information om hur du kan förebygga olyckor och vad
du kan göra i krissituationer. Information finns på 66 språk!
(Google Översätt)

www.8sidor.se

Nyheter på lätt svenska.

http://sverigesradio.se/International

Nyheter på flera olika språk.

Polska, Polski

www.informationsverige.se

Informacja dla nowoprzybyłych migrantów i uchodźców.
Informacja przetłumaczona jest na języki: angielski,
arabski, dari, perski, somalijski i tigrinja. Można także
ściągnąć książkę „O Szwecji
ˮ, dostępną w tłumaczeniu
na wiele języków.

www.sweden.se

Fakty i artykuły o Szwecji w języku: angielskim, francuskim,
niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim i arabskim.

www.dinsakerhet.se

Informacja o zapobieganiu wypadkom i działaniach
w nagłych sytuacjach kryzysowych. Informacja dostępna
w 66 językach! (Tłumacz Google)

www.8sidor.se

Wiadomości napisane łatwym szwedzkim.

http://sverigesradio.se/International

Wiadomości w wielu różnych językach.

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige