* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Mer information

Pour plus de renseignements

 

Svenska

www.informationsverige.se

Samhällsinformation till nyanlända invandrare
och flyktingar. Informationen är översatt till: arabiska,
dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.
Du kan även ladda ner boken Om Sverige, som
finns översatt till flera språk.

www.sweden.se

Fakta och artiklar om Sverige på: engelska, franska,
tyska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska

www.dinsakerhet.se

Information om hur du kan förebygga olyckor och vad
du kan göra i krissituationer. Information finns på 66 språk!
(Google Översätt)

www.8sidor.se

Nyheter på lätt svenska.

http://sverigesradio.se/International

Nyheter på flera olika språk.

Franska, Français

www.informationsverige.se

Informations sur la société suédoise destinées aux
immigrés et réfugiés de fraîche date. Ces informations
sont traduites en : arabe, dari, anglais, persan, somali
et tigré. Vous pouvez également télécharger le livre
”Sur la Suède” (Om Sverige) qui est traduit en
plusieurs langues.

www.sweden.se

Données factuelles sur la Suède en: anglais, français,
allemand, espagnol, russe, chinois et arabe.

www.dinsakerhet.se

Informations sur la manière de prévenir les accidents
et sur ce que vous pouvez faire dans des situations de crise.
Ces informations existent en 66 langues!
(Google Traduction)

www.8sidor.se

Informations en suédois facile.

http://sverigesradio.se/International

Informations en plusieurs langues.

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige