* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Mer information

More information

 

Svenska

www.informationsverige.se

Samhällsinformation till nyanlända invandrare
och flyktingar. Informationen är översatt till: arabiska,
dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.
Du kan även ladda ner boken Om Sverige, som
finns översatt till flera språk.

www.sweden.se

Fakta och artiklar om Sverige på: engelska, franska,
tyska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska

www.dinsakerhet.se

Information om hur du kan förebygga olyckor och vad
du kan göra i krissituationer. Information finns på 66 språk!
(Google Översätt)

www.8sidor.se

Nyheter på lätt svenska.

http://sverigesradio.se/International

Nyheter på flera olika språk.

Engelska, English

www.informationsverige.se

Information about Swedish society for newly arrived
immigrants and refugees. This information is presented in:
Arabic, Dari, English, Persian, Somali and Tigrinya.
You can also download the book Om Sverige
(About Sweden), which is translated into several languages.

www.sweden.se

Facts and articles about Sweden, available in English,
French, German, Spanish, Russian, Chinese and Arabic.

www.dinsakerhet.se

Information about how to prevent accidents and
what to do in emergency situations. Information available
in 66 languages! (Google Translate)

www.8sidor.se

News in simple Swedish.

http://sverigesradio.se/International

News in several different languages.

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige