* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk / Innehållsförteckning

Information till dig som är ny i Sverige

Thông báo cho người mi đến Thy Đin

 

Hemutrustningslån

Hemutrustningslån är pengar som du kan låna
för att köpa möbler och andra saker till hemmet.
Det är för dig som är flykting eller anhörig till en flykting.

Du lånar av CSN, men kontakta Invandrarservice,
så hjälper vi dig att låna.Lånets storlek beror på hur många personer
som ingår i hushållet och på om du har en egen
lägenhet eller bor inneboende

Till hushållet räknas make, maka, sammanboende
som också är flykting och har rätt till lån, samt barn
som bor hemma och inte har fyllt 21 år.

Makar/sammanboende har gemensamt ansvar
för att betala lånet. Detta gäller även om ni skiljer er.

För mer information: www.csn.se

Mượn tiền mua nội thất

Tiền mượn mua nội thất là tiền vay để mua bàn
ghế và các đồ dùng cho gia đình. Khoản này dành cho
người tị nạn hoặc người nhà của tị nạn.

Bạn mượn của CSN, nhưng phải liên lạc qua
phòng Dịch vụ di dân, thì chúng tôi sẽ giúp bạn m
ượn.Số tiền được mượn phụ thuộc vào bao nhiêu người
ở trong hộ gia đình và nếu bạn ở căn hộ riêng hay là
thuê một phòng trong căn hộ

Hộ gia đình gồm có vợ chồng, hoặc người sống
chung cũng là người tị nạn thì cũng được mượn tiền,
con cái sống cùng nhà và chưa đầy 21 tuổi.

Vợ chồng/người sống chung phải có trách nhiệm chung
để trả nợ. Trách nhiệm này vẫn còn kể cả khi bỏ nhau.

Để được thêm thông tin: www.csn.se

<<< Föregående

 

Nästa >>>

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige