* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk / Innehållsförteckning

Information till dig som är ny i Sverige

Thông báo cho người mi đến Thy Đin

 

Samhällsorientering

Som ny i landet kan du i vissa fall få en kurs med
samhällsorientering. Kursen innehåller information om
Sverige för dig som är ny i landet. Du får exempelvis
lära dig om arbete, bostad, lagar, sjukvård och
hur Sverige fungerar.

Tėm hiểu về xã hội

Lā người mới đến Thụy Điển đôi khi bạn được học
một khķa về xã hội. Khķa học gồm những thông tin
về Thụy Điển cho người mới đến. Bạn được học về
công việc, nhā ở, luật pháp, y tế vā mọi cái ở Thụy Điển
hoạt động như thế nāo.

<<< Föregående

 

Nästa >>>

 

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige