* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Information till dig som är ny i Sverige

ข้อมูล สำหรับผู้มาใหม่ในสวีเดน

 

 

Innehållsförteckning - Svenska

Thailändska

 

Folkbokföring

การลงทะเบียนราษฎร์

 

Legitimation

บัตรประจำตัวประชาชน

 

Försäkringskassan

สำนักงานประกันสังคม

 

SFI - svenska för invandrare

SFI (เอสเอฟอี) - ภาษาสวีเดนสำหรับชาวต่างชาติ

 

Samhällsorientering

หลักสูตรการเรียนรู้สังคม

 

Arbetsförmedlingen

สำนักงานจัดหางาน

 

Hemutrustningslån

สินเชื่อเพื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน

 

Anmälan till förskola

การสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล

 

Inskrivning i grundskolan

การสมัครเข้าเรียนในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/ภาคบังคับ (เก้าปี)

 

Inskrivning i språkintroduktion

การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเบือ้งต้น

 

Migrationsverket

กรมตรวจคนเข้าเมือง

 

Sjukvård

การรักษาพยาบาล

 

Tandvård

การบริการทันตกรรม

 

Ordlista

ประมวลคำศัพท์

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige