* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Hemutrustningslån

ልቓሕ ዕድጊ ኣቝሑ ገዛ

 

 

 

Innehållsförteckning - Svenska

Tigrinja

 

Vem får låna och till vad?

መን ንምንታይ ኪልቃሕ ይኽእል?

 

När kan jag låna?

መዓስ ክልቃሕ እኽእል?

 

Hur mycket får jag låna?

ክንደይ ክልቃሕ እኽእል?

 

Hur ansöker jag om lån?

ልቓሕ ከመይ ጌረ እሓትት?

 

Jag har redan fått ett lån, får jag låna mer?

ድሮ ልቓሕ ወሲደለኹ፤ ተወሳኺ ክልቃሕ ይፍቀደኒ?

 

Uppläggningsavgift

ናይ ኣገልግሎት ወጻኢ

 

Hur går utbetalningen till?

እቲ ልቓሕ በየናይ ኣገባብ ይኽፈለካ?

 

När ska lånet betalas tillbaka?

ልቓሕ መዓስ ዚምለስ?

 

Hur räknas ränta på lånet?

ወለድ ልቓሕ ብኸመይ ይሕሰብ?

 

Hur ska jag betala?

ልቓሕ ብኸመይ እመልስ?

 

Kan jag betala extra?

ተወሳኺ ክኸፍል እኽእል?

 

Vad gör jag om jag inte kan betala?

ልቓሕ ክመልስ ዘይክእል እንተ ኾይነ እንታይ እገብር?

 

Kan lånet tas bort?

እቲ ልቓሕ ኪስረዝ ይኽእል?

 

Webbplats

መርበብ ኢንተርነት

 

Adressändring

ኣድራሻ ምቕያር

 

Mer information

ተወሳኺ ሓበሬታ

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige